Servicii

Asistență pe șantier

Asistența tehnică pe șantier implică două aspecte principale care de regulă se întrepătrund:

1. Verificarea curentă a calității execuției lucrărilor de construire și a modului de respectare a proiectului, care se desfășoară pe toată durata lucrărilor sau pe perioade specifice.

În această activitate se înscriu și stabilirea soluțiilor pentru explicitarea sau completarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și pentru remedierea unor abateri sau erori minore de execuție a căror rezolvare nu modifică proiectul și autorizația de construire.

Asistența tehnică curentă va fi consemnată într-un registru de note și dispoziții de șantier aflat în permanență la punctul de lucru. În cazul completărilor sau modificărilor de soluții se vor întocmi dispoziții de șantier care, după caz, vor fi vizitate și de verificatori tehnici de proiecte.

2. Consultanță de specialitate acordată beneficiarului privind diverse probleme legate de execuția lucrărilor de construcții, cum ar fi pentru:

  • angajarea dirigintelui de șantier atestat de ISC și, după caz, a responsabilului cu calitatea atestat de ISC atunci când lucrările se execută în regie proprie;
  • întocmirea cererilor de ofertă pentru alegerea constructorului;
  • analiza ofertelor prezentate de constructori și desemnarea constructorului;
  • întocmirea cererilor de oferte pentru achiziționarea de materiale care nu sunt cuprinse în contractul de antrepriză și analizarea ofertelor primite;
  • alegerea materialelor de construcție, a tipodimensiunilor și culorilor de finisaje;
  • alegerea mărcilor de utilaje și echipamente, cu caracteristici și performanțe conforme cu specificațiile tehnice din proiectul tehnic;
  • verificarea situațiilor de lucrări prezentate de către constructor;
  • întocmirea cărții tehnice a construcției;
  • organizarea recepției lucrărilor executate.