Servicii

Studii de specialitate

Studiul geotehnic

Studiul geotehnic este studiul de specialitate prin care se determină caracteristicile terenului, nivelul apei subterane și condițiile de fundare pentru construcția propusă.

Ridicarea topografică

Ridicarea topografică este studiul din care reiese forma terenului, limitele de proprietăți, denivelările, curbele de nivel, poziția și forma construcțiilor existente pe teren.

Scenariul de foc

Prin scenariul de foc se stabilesc, în concordanță cu legislația în vigoare, prevederi pentru siguranța la incendiu.

Audit energetic

Auditul energetic constă în determinarea caracteristicilor reale termotehnice și funcționale ale sistemului clădire-instalații în scopul caracterizării din punct de vedere energetic al clădirii. Prin auditul energetic se stabilesc, tehnic și economic, soluțiile de reabilitare și modernizare termoenergetică a clădirii, pe baza rezultatelor termice și energetice ale acelei clădiri.

Expertiză tehnică

În urma expertizei tehnice se stabilesc evaluări de natură tehnică asupra unei construcții și se fac recomandări pentru îmbunătățirea acesteia. Proiectul constă în determinarea stării tehnice a structurii de rezistență a unei clădiri. În urma unei astfel de evaluări se vor trage concluzii cu privire la evaluarea structurală și a capacitătii portante a imobilului.

Verificare proiect

Verificarea de proiect se va face de către o persoană autorizată de MLPAT și constă în verificarea proiectului tehnic pentru ca acesta să fie elaborat conform legislației în vigoare, ca proiectele de specialitate să fie în concordanță și se asigură de corectitudinea acestora.

PUG și PUZ

PUG este Planul Urbanistic General care cuprinde analiză, reglementări și regulament local de urbanism. Pe baza PUG-lui se elaborează mai apoi, în detaliu și la scară mai mică, PUZ-ul.

PUZ-ul este Planul Urbanistic Zonal. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și resticții) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată.